ನಾಸಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಲೇಖನ


ನಾಸಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಶೋದನೆಯೇ ಕಾರಣ ನಾಸಾದ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲೂತದೆ. ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇಸ್ರೋದ ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಸಾವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಿಯನೀಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಓದಿದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ , ಅಮೇರಿಕಾ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋದನೆಗಳು ಕಾರಣಎನ್ನಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದರೆContinue reading “ನಾಸಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಲೇಖನ”

Inventions Box

Play Learn and Invent

Infinite Innovative Physics Labs

Aerospace - Structures - Fluids - Materials

MissZees

Inbox Reality, Outbox Ideas

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

A Stubborn Girl

मुझमें इतनी आग है कि मैं तुम्हें तो क्या स्वयं को भी भस्म कर सकती हूँ..........एक ऐसी मानसिक रोगी जो मानसिक रूप से पूर्णतः विप्क्षित है......!!!!!!

Priyafied

The more you read, the more you discover. But if you read right, you also learn! Do it here, with me because scientific literacy is not just science; it is common sense combined with knowledge.

beautifulpeopleinc.com

Live, Love, Travel and Laugh (Proudly Pinoy)

Making communication easy

A blogging site to improve one's communication skill effectively.

Make your money work

Fix your finances and let the life begins.

Grow Income Streams

Grow Your Income Streams Without Working More

Writing feels good

Feelings to share by quotes and poems pair 💙 who feel Despair💙 let's find Solitaire 💙 feelings are the proof that you are Rare 💙🙃

The Bean Sight

Official Blog of the English Editorial Board

SiLeNt PeN

Learn the art of silence so that nothing is left unsaid!!

Crosswalk

My Real Life Experiences & Journeys.....

Fleur De Lis

A FASHION BLOG

Rtistic

I speak my heart out.

sharmisthashabdkalrav

#gujarati #gujaratipoetry #gazals #gujaratisongs #gujarati stories #hindi poetry

What are you up to during the lockdown??

A little to the left, a little to the right... But stop why don't you take a look inside?

Mind Talks

Let tears and pain turn u stronger than them !!!🌸

Sui Generis

Rare Poetry and Food stories

AR. MOHSIN SHEIKH

Architecture & everything around it.

Priyanshi shah

Architect,Thinker and Dreamer.

itsthebiblophile

Writing can be anything for anyone but for me it's to express the overwhelming feelings I feel that cannot be said .[Disclaimer : everything posted here will be my own work (p.s. work here means everything written and not the images) unless mentioned otherwise. Please do not copy.]

Her Secret world

Enjoy life from it's depth.

Confab With Me

Aphorisms, Poetries, Stories and More...

Some Humanity Things

Some humaninity things

Half earth, half sky

Sui generis👸

Prerna's blog

Speaking in a hundred silent ways

Mariana Dynasty

Live life, Love life

Short Prose

Poetry and Prose by Gabriela Marie Milton #1 Amazon Bestselling Poet & Editor, Award Winning Author, Pushcart Prize Nominee

Sascha Darlington's Microcosm Explored

Book Blogger, Poetry and Fiction Writer. Oh, and I talk about dogs...a lot

Feel the Poetry

The Eternal Graffiti