Melodies of physics

I welcome you, to my little world, where I share my thoughts on Science, Music, Spirituality, and Love. You can follow the posts, Quotes, prose, Poems, articles, and many more.

 

I’m a Mechanical Engineer by profession, One of the reasons Mechanical Engineering students choose this discipline is its versatility and also for me It’s having Practical Physics. Also, I’m a Physics enthusiast, Music Geek, Writer.

about me

what’s in my blog??

physics

You can use the below link and find the physics articles and writeups.
Link: https://melodiesofphysics.wordpress.com/category/theoretical-physics-1/

poems and prose

I have written poems and small thoughts which I felt worth sharing online.
Link: https://melodiesofphysics.wordpress.com/category/poetry-and-science/

technical writings

I have been publishing research papers since 2016 on international journals, also writing on science topics in Kannada and English.
Link: https://rb.gy/m3o44a

#Trending

my blog posts

  • ದಾಸನೆಂಬರು ನನ್ನ – 3 ಅ.ಕ ದಾಸ್ ( KANNADA PROSE – 3 )
    ಕಾಳಿಯ ಕುರಿತ ಕಾಳಿದಾಸನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗದ್ಯವು ಮೂರನೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಆದಿಶಂಕರರ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದು, ಆದಿಶಂಕರರ ನಂತರ ಗಣಿತಜ್ನ್ “ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್”, “ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು” ಇವರ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದು. “ಸರಸ್ವತಿಯ ಅವತಾರ, ನವರತ್ನಕವಿ, ಕವಿ ಕುಲಗುರು, ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾಮಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನುಕುರಿತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗದ್ಯದ ೩ ನೇ ಭಾಗ. ‘ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ’, ‘ವಿಕ್ರಮೋರ್ವಶೀಯ’, ‘ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ’. ‘ರಘುವಂಶ’ ಮತ್ತು ‘ಕುಮಾರಸಂಭವ’ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ‘ಮೇಘದೂತ’, ‘ಋತುಸಂಹಾರ’ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ … Continue reading ದಾಸನೆಂಬರು ನನ್ನ – 3 ಅ.ಕ ದಾಸ್ ( KANNADA PROSE – 3 )
  • ದಾಸನೆಂಬರು ನನ್ನ – ೨ ಅ.ಕ ದಾಸ್ ( Kannada Prose – 2 )
    ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲಿಸಿತು ಅಂದೇ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಎಲ್ಲರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದರು ಮಾತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಭಯಬೀತರಾಗಬೇಡಿ ಯಾವುದಾದರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಳು.ಆದರೆ ನನ್ನಂತ ಮೂರ್ಖನಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಅರಿತಿರುವೆ ನಾನು ನಾನೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿತು ನೀನು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವೆ ನೀನು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಗುರಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ನೀನು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ … Continue reading ದಾಸನೆಂಬರು ನನ್ನ – ೨ ಅ.ಕ ದಾಸ್ ( Kannada Prose – 2 )
  • ದಾಸನೆಂಬರು ನನ್ನ – ೧ ಅ.ಕ ದಾಸ್ ( Kannada Prose – 1 )
    ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ……ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ಮರೆವು ನನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾನು ಶತ-ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಯಾರು ಬರುತಾರೆಯೊ ಅದರ ಪರಿವು ಸಹ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆಯಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಮನಸಿನಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡುಕನ್ನು ಸಹ ಬಯಸಲಿವೆಯೇ ? ತಿಳಿಯದು, ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ದನೂ ನಾನೆ ? ತಿಳಿಯದು.ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ? ತಿಳಿಯದು. ಪಶುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಜನರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಅಂಬಲಿಯು ಸಾಕೆನೆಗೆ ಮತ್ತೇನು … Continue reading ದಾಸನೆಂಬರು ನನ್ನ – ೧ ಅ.ಕ ದಾಸ್ ( Kannada Prose – 1 )

Panel 1 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder